Grid List

Pelican-Hardigg™

Hardigg

Double Duty Field Desk

Double Duty Field Desk
Code: 472-FLD-DESK-DD

W:
34.00"
H:
28.50"
D:
24.90"
More info
Single Field Desk

Single Field Desk
Code: 472-FLD-DESK-TA

W:
30.70"
H:
28.50"
D:
24.90"
More info
Footlocker small

Footlocker small
Code: 472-FTLK-1

W:
33.00"
H:
14.00"
D:
17.00"
More info
Footlocker Large

Footlocker Large
Code: 472-FTLK-LG

W:
33.00"
H:
17.00"
D:
17.00"
More info
Medchest 1

Medchest 1
Code: 472-MEDCHEST1

W:
21.00"
H:
11.00"
D:
15.00"
More info
Medchest 2

Medchest 2
Code: 472-MEDCHEST2

W:
32.75"
H:
8.94"
D:
20.87"
More info
Medchest 3

Medchest 3
Code: 472-MEDCHEST3

W:
32.75"
H:
12.61"
D:
20.87"
More info
Medchest 4 Drawers

Medchest 4 Drawers
Code: 472-MEDCHEST3-4D

W:
32.75"
H:
20.87"
D:
12.61"
More info
Medchest 8 DrawerS

Medchest 8 DrawerS
Code: 472-MEDCHEST3-8D

W:
32.75"
H:
20.87"
D:
12.61"
More info
Medchest 4

Medchest 4
Code: 472-MEDCHEST4

W:
32.75"
H:
21.26"
D:
20.87"
More info
Medchest  5

Medchest 5
Code: 472-MEDCHEST5

W:
32.75"
H:
18.00"
D:
20.87"
More info
Medchest 6

Medchest 6
Code: 472-MEDCHEST6

W:
32.75"
H:
20.43"
D:
20.87"
More info
Medchest 7

Medchest 7
Code: 472-MEDCHEST7

W:
32.75"
H:
19.31"
D:
20.87"
More info
AL1212-0605 Single Lid Case

AL1212-0605 Single Lid Case
Code: AL1212-0605

W:
15.00"
H:
13.00"
D:
15.00"
More info
AL1413-0503 Single Lid Case

AL1413-0503 Single Lid Case
Code: AL1413-0505

W:
17.70"
H:
11.99"
D:
16.12"
More info
AL1717-09-09 Single Lid Case

AL1717-09-09 Single Lid Case
Code: AL1717-09-09

W:
20.00"
H:
19.55"
D:
20.00"
More info
AL1814-05-05 Single Lid Case

AL1814-05-05 Single Lid Case
Code: AL1814-05-05

W:
21.00"
H:
11.99"
D:
17.62"
More info
AL2414-16-04 Single Lid Case

AL2414-16-04 Single Lid Case
Code: AL2414-16-04

W:
27.30"
H:
23.40"
D:
27.40"
More info
AL2423-0503 Single Lid Case

AL2423-0503 Single Lid Case
Code: AL2423-0503

W:
27.75"
H:
11.56"
D:
26.25"
More info
Hardigg case for 12 Laptop

Hardigg case for 12 Laptop
Code: AL3124-1604-LAPTOP

W:
34.40"
H:
23.40"
D:
27.40"
More info
AL5424 XX-Large Shipping Case

AL5424 XX-Large Shipping Case
Code: AL5424

W:
56.87"
H:
29.93"
D:
33.75"
More info
USED HARDIGG CASES

USED HARDIGG CASES
Code: HII-AL4824-1604

W:
52.00"
H:
25.00"
D:
28.00"
1395.00$ CAD
More info
Trunk locker

Trunk locker
Code: IMTRLK

W:
36.27"
H:
18.50"
D:
19.56"
More info
Hardigg SuperMAC™  5U Rackmount with wheels

Hardigg SuperMAC™ 5U Rackmount with wheels
Code: SMAC 2112-05-29-05W

W:
25.25"
H:
23.80"
D:
41.50"
More info
1